Závody

Náš sbor dobrovolných hasičů se účastní Polabské hasičské ligy, která navazuje na Polabskou ligu založenou v roce 2010 skupinou SDH na Zálabí kolínského okresu z podnětu tehdejšího vedení SDH Ovčáry. Sbory, které se původně přihlásily, byly většinou v útlumu činnosti a nebo dokonce znovu založeny. Cílem tohoto volného sdružení je organizovat soutěžní setkávání hasičů s cílem prověřit ovládání techniky v disciplíně požární útok jako základu umění hasiče v praxi, vzájemnou výměnu zkušeností a poznávání se. Každá společná akce má hlavního pořadatele některé SDH – člena PHL. Bližší informace jsou obsaženy v dokumentech, které si PHL schválila. Soutěží se ve 4 kategoriích : mladší děti, starší děti, ženy, muži.

Soutěžní disciplína

Hodnocenou soutěžní disciplínou je klasický požární útok podle pravidel požárního sportu a propozic ligy.
Soutěžní disciplína se provádí s dopravním vedením pouze na 2 „B″, jinak je vše stejné, s použitím nástřikových terčů. Počet pokusů – 2.

Měření času

Čas bude měřen elektronicky, pouze pokud elektronická časomíra selže, je pořadatel povinen zajistit měření pomocí stopek a to nejméně dvěma. Pokud z jakéhokoliv důvodu selže časomíra, družstvo opakuje svůj pokus.
Pokus se čas měří pomocí časomíry a dojde-li k její poruše, kterou nelze na místě odstranit, musí všechny družstva opakovat své pokusy s ruční časomírou (všechny družstva v daném soutěžním kole).
Veškeré výsledky každého kola budou zaznamenávány na tabuli, kterou do ligy dodalo SDH Lžovice a bude se o ni starat.

Kategorie

Muži, ženy a žáci od 6 do 11let a od 11 do 15let
Je možné družstvo mužů doplnit dvěma ženami z jiných družstev (jeden dozadu, druhý na předek) v lize. Družstvo žen musí být složeno pouze z ženské části, nesmí je doplnit ani jeden muž. Soutěžní družstvo soutěží nejméně v počtu pěti lidí a nejvíce v sedmi lidech. Na začátku soutěžního kola se písemně vyplní prezenční listina soutěžícího družstva (kontrola průkazek SDH), kde se zároveň napíší dva náhradníci, kteří v případě problému zranění či nějaké překážky nastoupí.
Pořadatel dodá soutěžícím propozice soutěžního dne nejméně dva týdny před konáním.

Hodnocení soutěže

Vyhodnocení se provádí za každé kolo. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů.
Každé družstvo může využít žolíka (jednoho za sezónu), to znamená, že může vynechat jeden závod nebo si odečíst nejhorší výsledek.
Bodová umístění:

1. místo – 10 bodů
2. místo – 9 body
3. místo – 8 body atd.
Bodování podle počtu mužstev v kategorii. (nepočítají se hosté)
Při dosažení shodného času více družstvy obdrží tato družstva stejný počet bodů a stejné umístění.
Jestliže dojde při celoročním vyhodnocení ke stejnému počtu bodů, rozhodne o pořadí počet lepších umístění při průběhu soutěže, v případě i této shody rozhodne nejlepší čas naměřený funkční časomírou.
Do tabulky ligy se budou zapisovat nejen dosažené body, ale i časy.

Rozhodčí

Pořádající sbor kola ligy zajistí pro každou soutěž hlavního a nejméně tři pomocné rozhodčí, kteří budou řádně proškoleni a seznámeni s pravidly. Tito rozhodčí na konci soutěže vypracují protokol o soutěži a stvrdí ho svým podpisem. Zároveň bude mít pořádající sbor hlavního pořadatele a minimálně dva pomocníky, kteří budou označeni a budou mít na sobě vesty.

Oblečení

Oděv soutěžících by měl být pokud možno jednotný, je možné mít triko s krátkým či dlouhým rukávem, nohavice kalhot dlouhé. Obuv pracovní nebo sportovní, nesmí být kopačky nebo obuv se špunty na podrážce. Ochranná přilba je nutná při každé soutěžní disciplíně.

Nářadí pro požární útok

Pořádající organizace zajistí základnu (200x200x10cm), káď na vodu standardního typu, která se bude průběžně doplňovat vodou a terče a přesně podle pravidel ligy vytyčí délku tratě až k nástřikové čáře.

Vybavení družstva:

Požární stříkačka do PPS15 (14.oběžníkové kolo)

Přetlakový ventil
2 savice Ø110mm, délky 2,5m děti délky 1,6m
Sací koš se zpětnou klapkou
Dva hákové klíče
Dvě hadice B 75 délky 19-21m, děti délky 9,5-10m
Čtyři hadice C 52 délky 19-21m, děti délky 9,5-10m
Rozdělovač kulový nebo vřetenový
Dvě proudnice C Ø výstřikové hubice 12,5 mm
Výklad propozic

Čas na přípravu základny je 5 minut. První se na základnu položí požární stříkačka, našroubuje přetlakový ventil, dále se připravují hadice atd. Uložení nářadí na základně je libovolné, nesmí však přesahovat obrys základny, pouze savice mohou přesahovat. Nesmí se podepírat ničím, co nebude použito k požárnímu útoku. Půlspojky se nesmí dotýkat (možnost vložení svisle listu papíru), jsou povoleny pojistky proti rozpojení půlspojek. Proudnice může být položena na hadici. Provedení útoku je libovolné, hadice je možno rozhazovat či tahat. Startuje se na povel rozhodčího. Koš musí být po ukončení pokusu našroubován, stejně tak spojené savice, jinak bude pokus neplatný. Každý útočník stříká pouze na svůj terč. Proudnice může při nástřiku přesahovat nástřikovou čáru, nesmí se však za nástřikovou čárou dotýkat země . Při soutěži používá každé družstvo vlastní výzbroj. Pořadatel soutěže zajistí vytyčení vzdálenosti čáry pro nástřik terčů, která se nesmí překročit.

Neplatnost pokusu

O neplatnosti pokusu rozhoduje ihned po ukončení pokusu rozhodčí soutěže. Pokus je považován za neplatný, pokud se do doby 2 minut nepodaří provést požární útok. Pokud soutěžící družstvo překročí povolený limit na přípravu, což je 5 minut od položení stříkačky. Kříží-li se proudy při stříkání (vzájemná pomoc). Pokud soutěžní mužstvo ukončí útok bez předepsané výstroje, neplatí, pokud během pokusu ztratí část výstroje a do konce pokusu uvede vše do požadovaného stavu. Pokud dojde k neuskutečnění pokusu v závislosti na technické poruše vybavení, pokus se automaticky opakuje. Útok může být prohlášen za neplatný i za nesportovní chování.

Protesty

Protest je možno podat do 5 minut od ukončení požárního útoku hlavnímu rozhodčímu. Kauce na protest je 300.-Kč. O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí a jeho kolegové. Pokud bude zamítnuto, kauce propadá ve prospěch sboru pořádající kolo ligy.

Rada ligy

Je to řídící orgán, který tvoří zástupci jednotlivých SDH, kteří jsou zapojeny do ligy. Řeší a rozhoduje o problémech souvisejících s ligou. Do pravidel ligy může mluvit pouze zástupce zvolený jednotlivými SDH zařazenými do ligy.

KATEGORIE DĚTI:

Soutěžíme podle pravidel HRY PLAMEN.

Oblečení

Děti musí mít dlouhý rukáv na všech závodech v lize.

Nářadí pro požární útok

Pořádající organizace zajistí základnu (200*200*10cm), káď na vodu, přetlakový ventil, terče, a 1 hadici B 75 na odpadní vodu. Zároveň vytyčí délku tratě až k terčům, tzn. k nástřikové čáře.
Vlastní nářadí: 2 savice o průměru 110mm x 1,6m ± 5cm včetně šroubení, 1 sací koš o průměru 110mm se zpětnou klapkou, 2 hadice B 75, min. délka 9,5m, 4 hadice C 52, min. délky 9,5m, rozdělovač, 2proudnice C 52, motorová stříkačka.

Výklad propozic

Stejné jako u dospělých.
Při přípravě základny je povolena pouze pomoc vedoucího kolektivu mladých hasičů, mimo umísťování stroje na základnu a připojení přetlakového ventilu.
Jakákoliv jiná pomoc bude hodnocena jako neplatný pokus.

Neplatnost pokusu

Stejné jako u dospělých

Protesty

Stejné jako u dospělých