Historie

Obec Krakovany s místní částí Božec s 810 obyvateli se nachází na východním okraji okresu Kolín v nadmořské výšce 230m. První písemná zmínka o ní je z roku 1371.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen již v roce 1895. Zapojil se do činnosti 74 hasičské župy Chlumecké. V roce 1905 měl 32 členů, roku 1921 vykazoval dokonce 93 členů, 1931 už jen 41 a po známých proměnách souvisejících s dopadem událostí roku 1938 se stal součástí 36.Okresní hasičské jednoty Novobydžovské, okrsku Chlumeckého. V roce 1942 měl již jen 22 členů. Tyto údaje jsme získali z torza Sborníků Zemské hasičské jednotky v Čechách a jejích předchůdců. Podařilo se nám získat výpis z publikace Josefa Vlastníka: Krakovany a Božec z roku 1984, který se odvolává na poznámky snad krakovanských kronikářů, kde se píše o některých skutečnostech, jak šel život sboru za ta dlouhá léta. Nejsou tu jmenovaní funkcionáři, kteří, jak se to často bývá, se každoročně ve funkcích střídali. Bývalo  prý vždy 17-20 členů činných, 10-15 dorostenců a 50-90 členů přispívajících. Bylo hezkým zvykem, že sbor doprovodil svého člena na cestě na „svaté pole“ a zasloužilého člena tam vezl symbolicky na stříkačce.

Sbor za ta léta mnohokrát zasahoval svou pomocí při místních požárech i v obcích okolních. Finančně býval vždy nezávislý. Po léta pořádal svůj ples, pouťovou zábavu, masopustní maškary s merendou. V dřívějších létech měl velmi dobrý ochotnický kolektiv, kdy sehrál řadu divadelních her a o slavných výročích pálíval vatry. Historickou zásluhu měli krakovanští požárníci s velitelem Václavem Roubíčkem, při odzbrojování nacistických jednotek v slavných květnových dnech roku 1945. Sbor nejen přispěl, ale prakticky uhradil náklady na postavení pomníku padlým z obce Krakovany v první světové válce. Další záznamy o sboru před rokem 1933 neznáme, pouze se uvádí, že prvním starostou byl Pavel Čábela, rolník z čp. 13.

V roce 1933 měl sbor 18 členů činných a 35 přispívajících. Zúčastnil se župního sjezdu ve Strášově, měl 3x místní cvičení, 2x zasáhl při požáru, pořádal ples, pouťovou zábavu a přednášky o první pomoci. V roce 1935 byli hasiči u požáru domku Bohumila Tučka čp. 48. V roce 1936 se zúčastnil sjezdu v Pamětníku, požáru ve Sváravě a dvou požárů v Božci.

V roce 1937 hořel domek Fr.Svobody čp.1. Také prováděli hasiči cvičení s maskami a ukázku protiletecké obrany. Roku 1941 pořádali požárnický ples. Dne 2.3. hasili požár u Josefa Mařaty čp. 73 „Moravičku“ a „Jakubův dvůr“. Byli při požáru v Tetově.

V roce 1944 byly sehrány divadelní hry: „Hluchý klas“, „U naší kapličky“, „Madlenka z továrny“. V dalších letech mívali, nyní již požárníci, svůj ples a pouťovou zábavu. V roce 1949 hořela stodola čp. 81 a v dalším roce zapálil blesk čp. 35. Účast na požáru ve Sváravě, kde vyhořeli stáje.

V roce 1951 byla zřízena protipožární komise. V roce 1954 začala místní požární ochrana s výstavbou vodní nádrže na dolejším konci obce, před hospodářstvím p. J. Huška. Při spolupráci s občany byla nádrž brzy vybudovaná. V červenci byla zahájena akce „požární žňové hlídky“.

V roce 1955 dali požárníci kolem nádrže pletivo a provedli prohlídku komínů. Darovali 100Kč na promítací přístroj. Podnikli autobusový zájezd na Karlštejn za dobré účasti občanstva. V roce 1957 uskutečnili zájezd do Hřenska a Terezína. Bylo koupeno 60m hadic a přejezdové můstky. Provedeno 1 cvičení. V roce 1960 doprovodili s rakví na stříkačce svého zasloužilého dlouholetého člena Z. Nedobitého na poslední cestě. V 1964 se zúčastnili cvičení ve Veltrubech, v roce 1969 uspořádali zájezd na staročeské posvícení do Prahy.

Funkcionáři se střídali a s nimi i názory na to, kdo to bude řídit lépe – tak jak to v kolektivním životě chodí. Ještě bychom si mohli připomenout, že v roce 1931 byla vystavěna hasičská zbrojnice a také, že obec za 3.000,-Kč koupila stříkačku. Od té doby se technické vybavení sboru postupně výrazně pozměnilo a zdokonalovalo. Podobně to platí i o pracovních i vycházkových uniformách a další výstroji.

Od roku 1960 tvořil sbor na kolínském okrese společný okrsek se sbory Tři Dvory, Konárovice, Veletov, Starý Kolín, Vinařice, Lžovice, Týnec nad Labem. I zde byl sbor celkem aktivní. V roce 1978 se podařilo zahájit na několik let úspěšnou práci s mládeží (děti i dorostenci). V roce 1986 se stal tehdejší náš člen Vladimír Oberreiter velitelem okrsku. Za aktivitu byla v roce 1988 udělena naší tehdejší základní organizaci Svazu požární ochrany, nyní je to náš Sbor dobrovolných hasičů, medaile Za příkladnou práci a v roce 2002 byla oceněna aktivní činnost našich hasičů při povodních.

Jakože nic netrvá věčně, tak ani sboru se nevyhnulo i určité období, kdy činnost sboru začala stagnovat, členstvo zestárlo. Po několika létech útlumu v únoru 2012 přistoupilo ke sboru 18 mladých členů a došlo i k reorganizaci sboru. Sbor začal znovu organizovat řadu akcí pro občany Krakovan v průběhu celého roku. Mladí členové se zapojili do sportovní činnosti v rámci Polabské hasičské ligy.

V současnosti má sbor 35 aktivních členů. Po dosavadních našich mladých zkušenostech věříme, že budeme řádnými členy naší velké hasičské rodiny, která si dává do vínku nejen se a občany Krakovan a okolí bavit, ale hlavně vypomoci našim spoluobčanům v krizových situacích.

Čerpáno z publikace „Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji – Historie a současnost 2. díl (2016)