Ukliďme Krakovany

V sobotu 7.4.2018 proběhl úklid Krakovan a blízkého okolí. V 9 hod se začali scházet u školy dobrovolníci, kterých se nakonec sešlo  krásných 43 z toho 20 dětí. Po krátkém proškolení došlo dle potřeby k předání rukavic a pytlů a úklid mohl začít. Slunečné počasí přálo, dostatek lidí umožnil rozdělení na 8 skupin a zvládlo se toho opravdu hodně. Prošla se obec, příkopy a les směr Hlavečník vč. koupaliště, směr Uhlířská Lhota, hlavní ulice směr Týnec nad Labem, směr Bělušice, lesopark na Vrších, okolo kynologického areálu a nezapomnělo se ani na Božec a směr na Lipec. Z fotodokumentace je jasné, že odpadu se posbíralo opravdu hodně, což je k zamyšlení. Věřím, že se akce nekonala naposled a příště se nás sejde ještě více. Nicméně je na nás dospělých, abychom vedli děti a mládež k tomu, že i pubertální dýchánky nemusí nutně končit s hromadou odpadu v blízkém okolí. Ale abych nebyla kritická jen k mládeži, dle typu sebraného odpadu v tom opravdu nejsou sami. Věřím tomu, že práce všech dobrovolníků dnes nebyla zbytečná. Na závěr je potřeba poděkovat obci, která zajistí likvidaci posbíraného odpadu. Ještě jednou DĚKUJI všem, kdo našli odvahu a čas si najít prostor učinit něco pro své okolí. Za SDH Krakovany Martina Kopencová